Mijn account

Lees in dit artikel het succesverhaal van onze werknemer Bibey

Lees in dit artikel het succesverhaal van onze werknemer Bibey

Bibey werkt via The Work Zone bij het bedrijf L’Escaut Woonservice. Ze heeft deze baan gevonden via The Work Zone en wij hebben aan haar gevraagd hoe het werk bevalt. Lees je mee?

Je werkt sinds december 2022 bij het bedrijf L’Escaut Woonservice. Het bedrijf zit gevestigd in Vlissingen, jij werkt op kantoor als klantcommunicatie medewerker. Hoe bevalt dit werk jou?

Ik vind het erg leuk, sociaal ook en de sfeer op kantoor is goed! Ik heb de werkzaamheden wel een beetje onderschat, als klantcommunicatie medewerkster moet je echt veel weten.

Welke werkzaamheden voer jij zoal uit als klantcommunicatie medewerker?

Ik neem de telefoon aan, plan afspraken in en stuur mailtjes. Ook heb je soms urgente situaties of wat minder gezellige klanten aan de telefoon en die moet je ook te woord kunnen staan.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

Ik begin vaak rond 8 uur, dan ben je lekker op tijd. Kijk ik welke taken er open staan en dan gaan om 9 uur de lijnen open. Om 4 uur gaan de lijnen weer dicht en als het rustig is ben je voor half 5 weer naar huis. Geen werkdag is hier hetzelfde.

Hoe ben jij bij deze bijbaan terecht gekomen?

Door de vacature die Stacy (recruiter The Work Zone) doorgestuurd had. Zij heeft mij toen meer informatie gestuurd en geholpen met de sollicitatie.

Heb je elke week hetzelfde rooster of wordt dit in overleg ingepland?

Het rooster word in overleg ingepland. Als er zieken zijn bijvoorbeeld werk ik meer en in vakantie periodes ook.

Je werkt via The Work Zone bij L’Escaut Woonservice. Hoe heb jij dit proces ervaren en weet jij bij wie je terecht kan als je vragen hebt?

Ik heb dit proces goed ervaren. Als ik vragen heb weet ik bij wie ik terecht kan en word ik altijd netjes geholpen.

Zou je het werken als klantcommunicatie medewerker aanbevelen?

Ja ik kan het aanraden, je leert er veel van. Onderschat het alleen niet, je krijgt van alles en iedereen aan de telefoon wat het werk erg leuk en afwisselend maakt maar soms ook lastig!

English version below

In this article you can read the success story of our employee Bibey

Bibey works through The Work Zone at the company L’Escaut Woonservice. She found this job through The Work Zone and we have asked her how she likes her job. Feel free to read the interview below!

You have been working since December 2022 at the company L’escaut Woonservice. The company is located in Vlissingen, you work there as a client support employee. How do you like the job?

I like it a lot, socially and also the atmosphere in the office is really nice! I did underestimate the tasks a bit, as a client support employee you really have to know a lot.

Which tasks do you perform as a client support employee?

I take phone calls, plan appointments and send emails. Sometimes you also have urgent situations or less pleasant customers on the phone and you also have to be able to speak to them.

What does a workday look like for you?

I usually start around 8 o’clock, to be well on time. I check which tasks are still open for me and at 9 o’clock the lines will open. At 4 o’clock the lines close again and if it is quiet you can go home before 4.30. Every work day is different.

How did you find this side job?

Through the vacancy which Stacy (recruiter The Work Zone) had forwarded to me. She send me all the information and helped me with my application.

Do you have the same schedule every week or if this planned in consultation?

The schedule is planned in consultation. If someone is for example ill then I work more and also when it’s the holidays.

You work through The Work Zone at L’Escaut Woonservice. How did you experience this process and do you know where to go with questions?

I have experiences this process in a positive manner. When I have questions I know where to go and I am always assisted with questions.

Would you recommend the work as a client support employee?

Yes I can recommend it, you learn a lot from it. Just don’t underestimate this work, you get everything and everyone on the phone which makes the work very fun and varied, but sometimes also difficult!

Boosting
talents

Contact

The Work Zone B.V.

Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen

post@theworkzone.nl
+31 (0)118 479 207

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!