Mijn account

Lees in dit artikel het succesverhaal van student Sheila.

Lees in dit artikel het succesverhaal van student Sheila.

Sheila Balsingh is een tweedejaars student Human Resource Management en heeft een bijbaan die zeer goed aansluit bij haar studie namelijk die van Talent Sourcer. Zij doet dit bij Damen in Vlissingen. Een leuke bijbaan bij een groot internationaal bedrijf!

Ze heeft deze baan gevonden via The Work Zone en wij hebben aan haar gevraagd hoe het werk bevalt. Lees je mee?

Sinds februari 2022 werk jij bij Damen als Talent Sourcer. Voor de volledigheid Damen Naval. Hoe bevalt het werk jou?

Het werk is leuk en leerzaam! Ik werk naast mijn studie Human Resource Management bij Damen Naval, het is een mooie combinatie waar ik het vakgebied van dichterbij leer kennen.

Welke werkzaamheden voer jij zoal uit?

Ik vervul de functie van Talent Sourcer en ben voornamelijk bezig met het werven en selecteren van potentiële kandidaten.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

Mijn werkdag begint meestal om 8 uur, ik pak een kopje koffie en ga aan de slag met die nieuwe sollicitanten. Gedurende de dag ben ik bezig met het vinden en benaderen van potentiële kandidaten, vacature teksten controleren en originele LinkedIn post maken. Verder doe ik wat administratief werk rondom HR en ga ik mee naar beursdagen.

Hoe ben jij bij deze bijbaan terecht gekomen?

Deze bijbaan kwam in mijn mailbox via The Work Zone, ik heb direct gereageerd en kon vrijwel meteen op sollicitatiegesprek.

Kan je het werken als Talent Sourcer goed combineren met jouw HRM studie?

De combinatie tussen werk en school is perfect, ze geven mij de ruimte om mijn eigen uren in te plannen en te werken waar en wanneer ik wil. Het is een leerzame bijbaan die goed te combineren valt met mijn studie.

Zijn er dingen die jij met het werken geleerd hebt, die jij mee kan nemen in jouw studie. Waar jij bijvoorbeeld profijt van hebt?

Mijn baan als Talent Sourcer maakt mijn studie gemakkelijker, ik zie namelijk hoe HR gebruikt wordt binnen een organisatie en kan deze kennis gebruiken bij schoolopdrachten. Ik word betrokken bij verschillende trainingen zodat ik het bedrijf en de mensen beter leer kennen, ook kan ik vraagstukken vanuit school voorleggen en zijn mijn collega's altijd bereid mij te helpen en advies te geven.

Je werkt via The Work Zone bij Damen Naval. Wat is jouw ervaring hiermee?

Ik werk via The Work Zone. Mijn ervaring hiermee is erg positief, het is een toegankelijke organisatie wat binnen mijn school gelokaliseerd is. Communicatie is vlot en ik kan met vragen altijd terecht.

English version below

In this article you can read the success story of the student Sheila.

Sheila Balsingh is a second-year student Human Resource Management and has a part-time job which is fits very well with her studies, that of Talent Sourcer. She works at Damen Naval. A great part-time job at an international company!

She found this job through The Work Zone and we have asked her how she likes her job. Read along!

You have been working at Damen Naval as Talent Sourcer. How do you like the job so far?

The work is really fun, and I learn a lot! I work along my study Human Resource Management at Damen Naval, it is a really nice combination where I get to know the working field from up close.

What kind of tasks do you perform?

I fulfil the role of Talent Sourcer and I am mainly engaged in recruiting and selecting potential candidates.

What does a workday look like for you?

My working day usually starts at 8 am, I grab a cup of coffee and get to work with new applicants. During the day I am busy with finding and approaching potential candidates, checking vacancy content and make posts for LinkedIn. I also do some administrative work for HR and I also join exhibition days.

How did you find this side job?

This part-time job came to me in my mailbox through the Work Zone, I immediately replied and could go directly on a job interview.

How well can you combine working as a Talent Sourcer with your HRM studies?

The combination between work and school is perfect, they give me the space to plan my own hours and to work where and when I want. It is a very educative part-time job which can be combined very well with my study.

Are there things you have learned through the job, which you can take with you in your study. What do you benefit from?

My job as a Talent Sourcer makes my study easier, I actually see how HR is used within an organization and can also use this knowledge with school assignments. I get involved with various trainings so that I get to know the company and the people better, I can also propose questions from school and my colleagues are always ready to help me and provide me with advice.

You work at Damen Schelde Naval through The Work Zone. What has been your experience?

I work through The Work Zone. My experience is very positive, it is a very approachable organization situated in my school. Communication is smooth and I can always go to them with questions.

Boosting
talents

Contact

The Work Zone B.V.

Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen

post@theworkzone.nl
+31 (0)118 479 207

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!